top of page

SALES AGREEMENT

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - SÖZLEŞME KONUSU VE TARAFLAR

1.1 Bu sözleşme, tüketicinin (aşağıda belirtilen ayrıntılı bilgilere sahip olan) www.vpack.store adresindeki Satıcı tarafından yapılan ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimatına ilişkin uzaktan yapılan sözleşmelerin uygulanma ilkeleri ve prosedürleri hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirler.

1.2. Tüketici, satışa konu mal veya hizmetle ilgili temel nitelikleri, satış fiyatını, ödeme şeklini, teslimat koşullarını ve “cayma” hakkını biliyor olduğunu, elektronik ortamda ön bilgilendirmenin yapıldığını ve işbu sözleşmenin hükümlerine göre ön bilgilendirmeyi onaylayarak mal veya hizmeti sipariş verdiğini beyan eder. www.vpack.store web sitesindeki ön bilgilendirme ve ödeme sayfasındaki fatura, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

1.3. SATICI BİLGİLERİ

Adı: Packoroma Adres: Apek Üretmen İş Merkezi No:61

E-posta: info@packoroma.com

2.1. Bu sözleşme, Tüketici'nin WEBSITE üzerindeki siparişinin tamamlandığı tarih olan ... tarihinde taraflarca imzalanarak ve bir örneği TÜKETİCİ'nin e-posta adresine gönderilerek akdedilmiştir.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER VE HİZMETLER

3.1. Tüketici tarafından sipariş edilen ürünlerin ayrıntıları, vergiler dahil satış tutarları ve adet bilgileri aşağıda listelenmiştir. Aşağıdaki tabloda belirtilen tüm ürünler bundan sonra “Ürün” olarak anılacaktır.

MADDE 4 - ÜRÜN TESLİMATI

4.1. Ürün, Tüketici tarafından WEBSITE’de belirtilen teslimat adresine veya son belirtilen adrese sahip kişi/ kuruluşa en geç 40 gün içinde paketlenmiş ve fatura ile birlikte teslim edilir.

Siparişe konu olan mal veya hizmetin yerine getirilmesi imkânsız hale geldiğinde, satıcı bu durumu öğrenme tarihinden itibaren en geç üç gün içinde yazılı olarak müşteriye bildirecektir.

MADDE 5 - GÖRSEL VE ÜRETİM DEĞİŞİKLİKLERİ

5.1. Satıcı, ürettiği ürünlerin görsellerini kullanma yetkisine sahiptir ve sosyal medya, reklam veya pazarlama faaliyetleri aracılığıyla bu görselleri paylaşabilir.

5.2. Ürünlerin üretimi sırasında oluşabilecek üretim sıkıntıları veya diğer sebeplerle, siparişe göre %20 oranında fazla veya az gönderim yapılabilir. Tüketici, bu durumu önceden kabul etmektedir. Fazla gönderilen ürünler için Tüketici'nin ücret iadesi yapması, eksik gönderilen ürünler için ise Tüketici'nin eksik ürünlerin tamamlanması talebinde bulunması kabul edilir.

Taraflar, işbu sözleşmenin tüm maddelerini okuyup anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler.

MADDE 6 - TASARIM HİZMETİ

6.1. Satıcı, Tüketici tarafından talep edilen tasarım hizmetini sağlamayı kabul eder.

6.2. Tasarım hizmeti için Satıcı, tasarımı Tüketici'ye sunacak ve Tüketici'nin onayını bekleyecektir. Tüketici, tasarımı inceledikten sonra 15 gün içinde onaylamak veya reddetmek hakkına sahiptir.

6.3. Eğer Tüketici tasarımı 15 gün içinde onaylamazsa, Satıcı ürünü iade etme hakkına sahiptir. Satıcı, tasarım ücretini keserek Tüketici'ye ödeme iadesi yapacaktır.

 

Adı: PACKOROMA

Adres: Üretmen İş Merkezi No:61

E-posta: info@packoroma.com

bottom of page